top of page

ABOUTOSS

"A DESIGNER IS A PLANNER WITH AN AESTHETIC SENSE." — BRUNO MUNARI

Weare

PRINTERS &

GRAPHIC DESIGNERS

 

The printing press was at first mistaken for an engine of immortality by everybody except Shakespeare.

Marshall McLuhan

Om oss

Proline Tryckeri, numera i samarbete med Göteborgs Web & Layout AB, startades redan 1985 på Plantagegatan i Göteborg som ett kvarterstryckeri med inriktning på traditionell Grafisk Produktion, jämfört med dagens virtuella värld var det väl snarare mer ett komplext hantverk på den tiden.

 

Bakgrund
Företagets utveckling gick fort framåt med nya kunder och uppdrag, tidigt insåg vi att det digitala arbetsflödet går mot en ljus framtid och vi investerade mycket tid, kraft och ekonomiska resurser för att utvecklas och dra nytta av den digitala revolutionen..
Proline Tryckeri, som alltid haft en nyfikenhet och iver över ny teknik uppmärksammades snabbt bland kolleger och nya kunder.

- Redan tidigt insåg vi fördelarna vad gäller trycksaker i digitala, automatiserade flöden, och vi har fortsatt på den vägen alltsedan dess och är idag ett företag med spjutspetskompetens när det som idag gäller att anpassa, hantera & leverera våra kunders olika dokument, via en modern trycksaksframställning, webb eller annan media, i tid och till rätt pris!

Teknik

Vi vill ju inte trötta ut dig här nu med en massa teknikdravel, vi tycker att det räcker med att tala om att vi självklart alltid håller oss uppdaterade och använder modern teknik i vår trycksaksproduktion. Vårt väl utbyggda och kalibrerade produktionssystem borgar för en jämn och hög kvalitet.

 

Leverantörer av teknik
Vi arbetar nära ihop med våra teknikleverantörer varav några är Heidelberg Druckmaschinen ag, Xerox, HP, Adobe Systems inc. Apple Computer / MacSupport och Microsoft.

Produktion
Vi erbjuder ett flexibelt/säkert och automatiserat produktionsflöde där snabba omställningar är ett måste för att trygga våra kunders kvalitets, leverans och naturligtvis priskrav. Du som kund kan räkna med en samarbetspartner som hjälper dig med visitkort till produktkatalog i pappersformat eller webb/nätpublicering och där känslan och närheten är viktiga beståndsdelar.

 

Kunder
Våra uppdragsgivare, idag runt 170 till antalet, finns inom industrin, polisen, kommun och landsting, idrotten, byråer, små och stora företag, som alla har upptäckt att vi är en pålitlig och trygg partner som är lätt, trevlig och kul att samarbeta med.


Välkommen till oss!

bottom of page